jean.steensels@stoneconsult.be
-
+32 (0) 477 310 591
Stone Consult op LinkedIn
Stone Consult heeft als missie om de expertise en best practices van de meest ambitieuze en best geleide multinationale groepen (dikwijls beursgenoteerd en geadviseerd door top-consultants), beschikbaar te maken voor dynamische, middelgrote ondernemingen.
Stone Consult biedt deze ondernemingen dan ook pragmatisch en effectief advies, nodig om te winnen in dikwijls extreem competitieve business omgevingen.
Dit met betrekking tot de drie krachtigste tools om de waarde van de onderneming te verhogen:
IK WIL
De agenda van de Raad van Bestuur optimaliseren zodat deugdelijk bestuur gewaarborgd wordt
Op basis van een survey bij grotere ondernemingen concludeert McKinsey “Today’s board agendas are surprisingly similar to those of a century ago. Directors still spend the bulk of their time on financials, audit reviews, budgets, and compliance (70 percent is not atypical) instead of on matters crucial to the future prosperity and direction of the business”.
Stone Consult kan uw Raad van Bestuur adviseren over een “optimalere” agenda.
De voornaamste gerealiseerde projecten relevant in deze context:
  • Corporate Secretary van Raden van Bestuur van industriële multinationals waar het optimaliseren van de agenda van de Raad van Bestuur belangrijk was (gedurende 23 jaar)
  • Als Corporate Secretary van de Raad van Bestuur van het Niet-Indische gedeelte van een beursgenoteerde groep (30-40 vennootschappen), gedurende 8 jaar zeer intens betrokken bij talloze initiatieven van het moederhuis om o.a. de agenda van de Raden van Bestuur van de Indische en Niet-Indische vennootschappen (> 50 vennootschappen) te optimaliseren.
  • Mandaten (bestuurder, lid Audit Committee en lid Supervisory Board) in diverse vennootschappen in België, UK, Ierland, US en Hongarije.
Wil u opportuniteiten identificeren en uitwerken mbt het uitwerken van een optimale agenda van de Raad van Bestuur? Stone Consult heeft de juiste expertise.
Contacteer Jean Steensels voor een vrijblijvend gesprek.