jean.steensels@stoneconsult.be
-
+32 (0) 477 310 591
Stone Consult op LinkedIn
Stone Consult heeft als missie om de expertise en best practices van de meest ambitieuze en best geleide multinationale groepen (dikwijls beursgenoteerd en geadviseerd door top-consultants), beschikbaar te maken voor dynamische, middelgrote ondernemingen.
Stone Consult biedt deze ondernemingen dan ook pragmatisch en effectief advies, nodig om te winnen in dikwijls extreem competitieve business omgevingen.
Dit met betrekking tot de drie krachtigste tools om de waarde van de onderneming te verhogen:
IK WIL
Een best practice Autorisatie Matrix implementeren om te documenteren wie welke volmachten heeft
In vele ondernemingen is
  • Onvoldoende vastgelegd wie welke volmachten heeft én is er
  • Onvoldoende toezicht op compliance van medewerkers met de goedgekeurde volmachten.
Dit kan niet alleen verstrekkende gevolgen hebben op vlak van winstgevendheid/ reputatie/ etc, maar heeft ook een negatieve impact op de bedrijfscultuur.
Stone Consult kan een best practice oplossing aanreiken
De voornaamste gerealiseerde projecten relevant in deze context:
  • Ontwerp en implementatie van diverse Authorisatie Matrixen, van relatief eenvoudige (voor industriële multinational met een omzet van 150 mio €) tot zeer alomvattende (voor een beursgenoteerde industriële multinational met een jaaromzet van 800 mio €)
  • Toezicht op de compliance van alle medewerkers met deze Authorisatie Matrix
    • Compliance rapporteringen aan de Raad van Bestuur
    • Gerichte Interne Audits
  • Ontwerp en implementatie van een methodiek om eventuele non-compliance issues op te volgen en op te lossen.
  • Disciplinaire acties naar aanleiding van zware non-compliances.
Wil u documenteren wie volmachten heeft en toezicht houden op compliance? Stone Consult heeft de juiste expertise.
Contacteer Jean Steensels voor een vrijblijvend gesprek.