jean.steensels@stoneconsult.be
-
+32 (0) 477 310 591
Stone Consult op LinkedIn
Stone Consult heeft als missie om de expertise en best practices van de meest ambitieuze en best geleide multinationale groepen (dikwijls beursgenoteerd en geadviseerd door top-consultants), beschikbaar te maken voor dynamische, middelgrote ondernemingen.
Stone Consult biedt deze ondernemingen dan ook pragmatisch en effectief advies, nodig om te winnen in dikwijls extreem competitieve business omgevingen.
Dit met betrekking tot de drie krachtigste tools om de waarde van de onderneming te verhogen:
IK WIL
Een Code of Conduct te implementeren ter versterking de bedrijfscultuur door een benchmark te stellen voor (ethisch) gedrag
Het voornaamste objectief van een Code of Conduct is het definiëren voor de onderneming van een benchmark voor ethisch gedrag. De Code definieert de verwachtte gedragingen en is een “contract” voor de medewerkers en een “statement” naar derde partijen m.b.t. de standaarden die zij mogen verwachten van de onderneming. De Code is zowel een referentiepunt voor eventuele disciplinaire acties als een tool om daadwerkelijk de bedrijfscultuur en het ethisch gedrag binnen de onderneming positief te beïnvloeden.
Stone Consult kan u, op basis van praktijkervaring zowel met het ontwikkelen van zulke Codes als met de implementatie in al zijn aspecten adviseren over de ontwikkeling, implementatie of bijsturing in uw onderneming.
De voornaamste gerealiseerde projecten relevant in deze context:
  • Als Corporate Secretary van het Niet-Indische gedeelte van een beursgenoteerde groep (jaaromzet van 800 mio €), zeer intens betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van een Code of Conduct voor de Niet-Indische én Indische activiteiten (jaaromzet van 2 miljard €).
  • Toezicht op de compliance van alle medewerkers met de Code of Conduct
    • Contactpersoon voor iedere vraag naar verduidelijking en/ of rapportering van non-compliances
    • Compliance rapporteringen aan de Raad van Bestuur
    • Gerichte Interne Audits
  • Ontwerp en implementatie van een methodiek om eventuele non-compliance issues op te volgen en op te lossen.
  • Disciplinaire acties naar aanleiding van zware non-compliances.
Wilt u de bedrijfscultuur versterken door een benchmark voor ethisch gedrag te definiëren? Stone Consult heeft de juiste expertise.
Contacteer Jean Steensels voor een vrijblijvend gesprek.