jean.steensels@stoneconsult.be
-
+32 (0) 477 310 591
Stone Consult op LinkedIn
Stone Consult heeft als missie om de expertise en best practices van de meest ambitieuze en best geleide multinationale groepen (dikwijls beursgenoteerd en geadviseerd door top-consultants), beschikbaar te maken voor dynamische, middelgrote ondernemingen.
Stone Consult biedt deze ondernemingen dan ook pragmatisch en effectief advies, nodig om te winnen in dikwijls extreem competitieve business omgevingen.
Dit met betrekking tot de drie krachtigste tools om de waarde van de onderneming te verhogen:
IK WIL
Een betere vat op compliance met waarden, code of conduct, autorisatie matrix en wetgevingen en een remediëring van iedere non-compliance
De noodzaak voor de Raad van Bestuur om voldoende comfort te hebben over ethics, reputatie en compliance risico’s is de voorbije 10 jaar exponentieel toegenomen.
Stone Consult heeft jarenlange ervaring in het afdekken van de Chief Compliance Officer verantwoordelijkheden met focus op compliance met Waarden & Code of Conduct, wetgevingen en autorisatie matrix. Daar het enkel hebben van policies niet zal volstaan kan Stone Consult een methodiek voorstellen om de Raad van Bestuur op een zeer tijd-efficiënte wijze deze verantwoordelijkheid te laten afdekken.
De voornaamste gerealiseerde projecten relevant in deze context:
  • Ontwerp en implementatie van een methodiek om voldoende toezicht te verkrijgen op de compliance van alle medewerkers met Waarden & Code of Conduct, wetgevingen en autorisatie matrix
    • Compliance rapporteringen aan de Raad van Bestuur
    • Gerichte Interne Audits
  • Ontwerp en implementatie van een methodiek om eventuele non-compliance issues op te volgen en op te lossen.
  • Disciplinaire acties naar aanleiding van zware non-compliances.
Wil u iedere non-compliance met waarden, code of conduct, autorisatie matrix en wetgevingen kennen en remediëren? Stone Consult heeft de juiste expertise.
Contacteer Jean Steensels voor een vrijblijvend gesprek.