jean.steensels@stoneconsult.be
-
+32 (0) 477 310 591
Stone Consult op LinkedIn
Stone Consult heeft als missie om de expertise en best practices van de meest ambitieuze en best geleide multinationale groepen (dikwijls beursgenoteerd en geadviseerd door top-consultants), beschikbaar te maken voor dynamische, middelgrote ondernemingen.
Stone Consult biedt deze ondernemingen dan ook pragmatisch en effectief advies, nodig om te winnen in dikwijls extreem competitieve business omgevingen.
Dit met betrekking tot de drie krachtigste tools om de waarde van de onderneming te verhogen:
IK WIL
Meer focus op het respecteren van wetgevingen teneinde (on-)bewuste non-compliance te elimineren
Het wetgevend kader waarbinnen iedere vennootschap in haar jurisdictie moet functioneren is zeer uitgebreid. Vele ondernemingen stellen (onbewuste maar ook bewuste) non-compliance met wetgevingen vast ten gevolge van
  • Het onvoldoende beheersen door functionele verantwoordelijken van de relevante wetgeving in hun functioneel domein
  • De druk van de business context.
Het risico voor de onderneming van eventuele non-compliance met wetgevingen kan echter extreem groot zijn (boeten/ vergunningen/ reputatie/ etc).
Stone Consult kan een methodiek aanreiken om dit af te dekken.
De voornaamste gerealiseerde projecten relevant in deze context:
  • Ontwerp en implementatie van statutaire compliance - checklists voor o.a. België, UK, Ierland, Frankrijk, US, Canada, Brazilië, Indonesië.
  • Toezicht op de compliance van alle medewerkers met deze checklists
    • Compliance rapporteringen aan de Raad van Bestuur
    • Gerichte Interne Audits
  • Ontwerp en implementatie van een methodiek om eventuele non-compliance issues op te volgen en op te lossen.
  • Disciplinaire acties naar aanleiding van zware non-compliances.
Wil u (on)bewuste non-compliance met wetgevingen elimineren? Stone Consult heeft de juiste expertise.
Contacteer Jean Steensels voor een vrijblijvend gesprek.