jean.steensels@stoneconsult.be
-
+32 (0) 477 310 591
Stone Consult op LinkedIn
Stone Consult heeft als missie om de expertise en best practices van de meest ambitieuze en best geleide multinationale groepen (dikwijls beursgenoteerd en geadviseerd door top-consultants), beschikbaar te maken voor dynamische, middelgrote ondernemingen.
Stone Consult biedt deze ondernemingen dan ook pragmatisch en effectief advies, nodig om te winnen in dikwijls extreem competitieve business omgevingen.
Dit met betrekking tot de drie krachtigste tools om de waarde van de onderneming te verhogen:
IK WIL
De processen van de Raad van Bestuur effectiever maken
Een van de deelaspecten van een effectieve Raad van Bestuur is een optimale set van processen om
  • Vergaderingen te organiseren
  • De juiste rapportering te verkrijgen (alles omvattend zonder te gedetailleerd te zijn)
  • De bestuurders toe te laten zich perfect voor te bereiden
  • Beslissingen van vorige Raden van Bestuur op te volgen
  • Een jaarlijkse self-assessment van de Raad van Bestuur te doen
  • Etc.
Stone Consult kan, op basis van een analyse van de bestaande processen, aanbevelingen formuleren en best practice methodieken voorstellen.
De voornaamste gerealiseerde projecten relevant in deze context:
  • Corporate Secretary van Raden van Bestuur van groepen waar het optimaliseren van de processen van de Raad van Bestuur in groeiende mate op de agenda stond (gedurende 23 jaar)
  • Als Corporate Secretary van de Raad van Bestuur van het Niet-Indische gedeelte van een beursgenoteerde groep (30-40 vennootschappen), gedurende 8 jaar zeer intens betrokken bij talloze initiatieven van het moederhuis om o.a. de processen van de Raden van Bestuur van de Indische en Niet-Indische vennootschappen (> 50 vennootschappen) te optimaliseren.
  • Mandaten (bestuurder, lid Audit Committee en lid Supervisory Board) in diverse vennootschappen in België, UK, Ierland, US en Hongarije.
Wil u de processen van de Raad van Bestuur effectiever maken? Stone Consult heeft de juiste expertise.
Contacteer Jean Steensels voor een vrijblijvend gesprek.