jean.steensels@stoneconsult.be
-
+32 (0) 477 310 591
Stone Consult op LinkedIn
Stone Consult heeft als missie om de expertise en best practices van de meest ambitieuze en best geleide multinationale groepen (dikwijls beursgenoteerd en geadviseerd door top-consultants), beschikbaar te maken voor dynamische, middelgrote ondernemingen.
Stone Consult biedt deze ondernemingen dan ook pragmatisch en effectief advies, nodig om te winnen in dikwijls extreem competitieve business omgevingen.
Dit met betrekking tot de drie krachtigste tools om de waarde van de onderneming te verhogen:
IK WIL
De Waarden van de onderneming documenteren ter versterking van de bedrijfscultuur
De Waarden van de onderneming vormen de onveranderlijke kern van de onderneming, bepalen in grote mate de bedrijfscultuur en zijn de drijvende kracht voor haar medewerkers.
Het documenteren, formeel communiceren en implementeren van deze Waarden laat de onderneming toe om
  • Comfort te hebben dat iedere medewerker ook daadwerkelijk volgens deze Waarden ageert, binnen de onderneming, met klanten en met andere business partners (hetgeen zeker in een business omgeving die steeds volatieler en complexer wordt belangrijk is)
  • Zeker te stellen dat nieuwe aanwervingen deze Waarden koesteren.
Stone Consult kan, aan de hand van een best practice methodiek, de onderneming begeleiden in het distilleren, documenteren en implementeren van de Waarden van de onderneming.
De voornaamste gerealiseerde projecten relevant in deze context:
  • Corporate Secretary van Raden van Bestuur van industriële multinationals waar “waarden” regelmatig op de agenda stonden (gedurende 23 jaar)
  • Documenteren van de waarden en integratie hiervan in de jaarlijkse Performance Assessment (consulting firma – KMO)
Wil u de bedrijfscultuur en de betrokkenheid van medewerkers versterken door de waarden van uw onderneming te documenteren en implementeren? Stone Consult heeft de juiste expertise.
Contacteer Jean Steensels voor een vrijblijvend gesprek.