jean.steensels@stoneconsult.be
-
+32 (0) 477 310 591
Stone Consult op LinkedIn
Stone Consult heeft als missie om de expertise en best practices van de meest ambitieuze en best geleide multinationale groepen (dikwijls beursgenoteerd en geadviseerd door top-consultants), beschikbaar te maken voor dynamische, middelgrote ondernemingen.
Stone Consult biedt deze ondernemingen dan ook pragmatisch en effectief advies, nodig om te winnen in dikwijls extreem competitieve business omgevingen.
Dit met betrekking tot de drie krachtigste tools om de waarde van de onderneming te verhogen:
IK WIL
Onze aanpak van innovatie verbeteren
Innovatie is voor seniormanagement meestal een top agendapunt:
 • Bain stelde in een survey vast dat 74% van seniormanagement stelde dat innovatie belangrijker is voor het lange termijn succes van de onderneming dan kostenreductie.
 • Een survey van Accenture leerde dat >70% van de CEO’s, onafhankelijk van de business waarin de onderneming actief is, van mening is dat innovatie een van de belangrijkste tools is voor het creëren van competitieve voordelen en succes.
Tegelijkertijd is, volgens dezelfde Accenture survey, slechts 10% van de CEO’s van mening dat hun onderneming een excellente aanpak heeft van innovatie.
Er is in de meeste ondernemingen dus nog ruimte voor beduidende verbetering, bijvoorbeeld:
 • Passie van de Raad van Bestuur en de CEO voor innovatie
 • Voldoende uitdagende visie zodat iedereen de noodzaak van innovatie ziet
 • Bedrijfscultuur die innovatie aanmoedigt door o.a. input van nieuw talent te verwelkomen en open te staan voor overwogen risico’s met gepassioneerde en getalenteerde medewerkers die reële opportuniteiten voor waarde creatie wensen aan te pakken
 • Succesvolle innovators zeer effectief te verlonen
 • Best practice processen om tot idee generatie te komen in iedere afdeling (niet enkel R&D)
 • Best practice evaluatie-methodieken om innovatieve voorstellen te beoordelen
 • Implementatie plan (incl. voorzien van de correcte resources) om goedgekeurde innovatieve voorstellen te implementeren
 • Meting van de effectiviteit van innovatie
Stone Consult kan de voornaamste opportuniteiten identificeren en uitwerken, hetgeen de basis kan zijn voor een actieplan.
De voornaamste gerealiseerde projecten relevant in deze context:
 • Als lid van het senior managementteam van een industriële multinational met een jaaromzet van 2 miljard €, zeer nauw betrokken bij diverse aspecten van innovatie (de gemiddelde jaarlijkse omzetgroei gedurende 6 jaar bedroeg 29.2% - o.a. gerealiseerd d.m.v. innovatie en acquisities van bijkomende competenties):
  • Als Corporate Secretary van de Raad van Bestuur intens betrokken bij de aanpak van innovatie door de Raad van Bestuur en bij de implementatie van de beslissingen van de Raad van Bestuur,
  • Als verantwoordelijke voor alle aspecten van Corporate HR
  • Als verantwoordelijke voor opleidingsprogramma’s ter versterking van de competenties voor innovatie.
Wilt u competitieve voordelen en succes verhogen door middel van innovatie? Stone Consult heeft de juiste expertise.
Contacteer Jean Steensels voor een vrijblijvend gesprek.