jean.steensels@stoneconsult.be
-
+32 (0) 477 310 591
Stone Consult op LinkedIn
Stone Consult heeft als missie om de expertise en best practices van de meest ambitieuze en best geleide multinationale groepen (dikwijls beursgenoteerd en geadviseerd door top-consultants), beschikbaar te maken voor dynamische, middelgrote ondernemingen.
Stone Consult biedt deze ondernemingen dan ook pragmatisch en effectief advies, nodig om te winnen in dikwijls extreem competitieve business omgevingen.
Dit met betrekking tot de drie krachtigste tools om de waarde van de onderneming te verhogen:
IK WIL
Een kritische screening van onze strategie aanpak teneinde opportuniteiten te identificeren
Het excellent uitvoeren van de diverse deelaspecten van strategieontwikkeling en implementatie is niet zo vanzelfsprekend.
Een studie van Harvard Business Review concludeerde dat
  • Slechts 13% van de ondernemingen effectief zijn in strategieontwikkeling
  • Slechts 11% van de ondernemingen effectief zijn in strategie implementatie
  • En slechts 8% in beide
Volgens een survey door Fortune zijn slechts 14% van de bevraagde CEO’s van mening dat hun onderneming een effectieve implementatie deed van de strategie.
De Balanced Scorecard Collaborative stelde vast dat slechts 10% van de ondernemingen slagen in het succesvol implementeren van hun strategie.
De impact hiervan kan variëren tussen het missen van al dan niet belangrijke opportuniteiten tot waarde creatie en, in het extreme geval, de ondergang van de onderneming.
Stone Consult kan op basis van een kritische screening van de strategie aanpak de voornaamste pijnpunten en opportuniteiten identificeren, hetgeen de basis kan zijn voor een actieplan.
De voornaamste gerealiseerde projecten relevant in deze context:
Zie de gerealiseerde projecten in de verschillende deelaspecten van strategie.
Wil u opportuniteiten in strategieontwikkeling en -implementatie identificeren? Stone Consult heeft de juiste expertise.
Contacteer Jean Steensels voor een vrijblijvend gesprek.