jean.steensels@stoneconsult.be
-
+32 (0) 477 310 591
Stone Consult op LinkedIn
Stone Consult heeft als missie om de expertise en best practices van de meest ambitieuze en best geleide multinationale groepen (dikwijls beursgenoteerd en geadviseerd door top-consultants), beschikbaar te maken voor dynamische, middelgrote ondernemingen.
Stone Consult biedt deze ondernemingen dan ook pragmatisch en effectief advies, nodig om te winnen in dikwijls extreem competitieve business omgevingen.
Dit met betrekking tot de drie krachtigste tools om de waarde van de onderneming te verhogen:
IK WIL
De Raad van Bestuur effectief betrekken bij strategieontwikkeling, -implementatie en bijsturing
In een recente studie van McKinsey bij > 1000 bestuurders van grotere ondernemingen werd geconcludeerd dat
 • Strategie (ontwikkeling en implementatie) de taak van de Raad van Bestuur is die veruit de belangrijkste toegevoegde waarde heeft
 • Een gemiddelde bestuurder in 2015 meer dan 25% van zijn/ haar tijd besteedde aan strategie
 • Meer dan 50% van de bestuurders de komende 2-3 jaar procentueel méér tijd wenst te spenderen aan strategie.
Indien u van mening bent dat er op dit vlak ruimte voor verbetering is, dan kan Stone Consult voor uw onderneming een raamwerk uitwerken waarbinnen deze best practice kan geïmplementeerd worden.
De voornaamste gerealiseerde projecten relevant in deze context:
 • Ontwikkeling, in samenwerking met een top Business School, van een raamwerk voor strategiebesprekingen tussen Raad van Bestuur en management (voor een industriële multinational met een jaaromzet van 800 mio €)
 • Drieëntwintig jaar Corporate Secretary van Raden van Bestuur van groepen waar strategie hoog op de agenda stond:
  • Een familiale groep
  • Een familiale groep met een belangrijke investeringsmaatschappij als medeaandeelhouder
  • Een beursgenoteerde groep
 • Bestuurder in diverse vennootschappen
Wil u een van de bovenstaande opportuniteiten (of andere corporate governance-issues) realiseren? Stone Consult heeft de juiste expertise.
Contacteer Jean Steensels voor een vrijblijvend gesprek.