jean.steensels@stoneconsult.be
-
+32 (0) 477 310 591
Stone Consult op LinkedIn
Stone Consult heeft als missie om de expertise en best practices van de meest ambitieuze en best geleide multinationale groepen (dikwijls beursgenoteerd en geadviseerd door top-consultants), beschikbaar te maken voor dynamische, middelgrote ondernemingen.
Stone Consult biedt deze ondernemingen dan ook pragmatisch en effectief advies, nodig om te winnen in dikwijls extreem competitieve business omgevingen.
Dit met betrekking tot de drie krachtigste tools om de waarde van de onderneming te verhogen:
IK WIL
Coaching inschakelen om talent verder te ontwikkelen
Naast het aanbieden van talent ontwikkelingsprogramma’s wordt in steeds meer ondernemingen coaching aangeboden aan de top-medewerkers (volgens AMA gebruikt 55% van de bedrijven coaching en stelt een bijkomende 26% dat coaching programma’s op korte termijn zullen worden opgestart).
Coaching is een confidentieel one-on-one programma waarin de externe coach de katalysator is om seniormanagement en HiPo’s nog effectiever te doen presteren door een beter begrip van kritische competenties en een beter inzicht in hun functioneren. Het realiseren van dit katalysator effect vereist dat de coach
  • De benchmark (het optimale) voor ieder van deze competenties kent en dus kan aangeven welke opportuniteiten tot verbetering kunnen uitgewerkt worden (hij zal dus moeten kunnen terugvallen op een rijke én relevante business ervaring)
  • Een oprechte betrokkenheid heeft om de medewerker hierin te helpen en feedback te geven.
Stone Consult kan uw onderneming helpen in het coachen van top-medewerkers in hun ambitie om nog beter te presteren.
De voornaamste gerealiseerde projecten relevant in deze context:
  • Zeer relevante business ervaring:
    • 23 jaar Corporate Secretary van Raden van Bestuur van multinationals
    • 8 jaar verantwoordelijke voor Corporate HR (met focus op seniormanagement en HiPo’s) in een industriële multinational met jaaromzet 800 mio €
    • 7 jaar verantwoordelijke voor Leadership Development voor senior management en high potentials in een industriële groep, zéér positief beoordeeld zowel door de medewerkers die ontwikkeld werden als door de Raad van Bestuur van de beursgenoteerde groep (jaaromzet 2 miljard €) zoals toegelicht in de gepubliceerde jaarverslagen
  • Tagline van Stone Consult vat de missie samen nl “sharing experience”
Wil u een katalysator creëren om high potentials nog effectiever te doen presteren? Stone Consult heeft de juiste expertise.
Contacteer Jean Steensels voor een vrijblijvend gesprek.