jean.steensels@stoneconsult.be
-
+32 (0) 477 310 591
Stone Consult op LinkedIn
Stone Consult heeft als missie om de expertise en best practices van de meest ambitieuze en best geleide multinationale groepen (dikwijls beursgenoteerd en geadviseerd door top-consultants), beschikbaar te maken voor dynamische, middelgrote ondernemingen.
Stone Consult biedt deze ondernemingen dan ook pragmatisch en effectief advies, nodig om te winnen in dikwijls extreem competitieve business omgevingen.
Dit met betrekking tot de drie krachtigste tools om de waarde van de onderneming te verhogen:
IK WIL
Een kritische screening van onze Talent Management aanpak teneinde opportuniteiten te identificeren
Een effectieve talent management aanpak is extreem belangrijk:
  • Fortune toonde aan dat de waarde van de “100 Best Places to Work for in America“ in de periode 1998-2006 met maar liefst 230% méér toenam dan de waarde van de andere S&P 500 ondernemingen.
  • The Economist vroeg de CEO’s van de grootste ondernemingen “What keeps you awake at night?” - hun allergrootste bekommernis was het aanwerven, opleiden en behouden van excellente medewerkers.
  • Tom Peters heeft op basis van 30 jaar ervaring als managementgoeroe zijn “12 Truths of successful businesses” opgelijst. Op nummer één staat “Great talent”.
Toch ontbreekt het in vele ondernemingen aan een effectieve aanpak die o.a. gealigneerd is met de strategie, intern consistent is, ingebed is in de bedrijfscultuur en voldoende management betrokkenheid krijgt.
Stone Consult kan op basis van een screening van de diverse processen van talent management de opportuniteiten tot verbetering oplijsten, hetgeen de aanzet kan zijn voor een actieplan om het succes en de waarde van de onderneming in de komende jaren op te krikken.
De voornaamste gerealiseerde projecten relevant in deze context:
Zie de gerealiseerde projecten in de verschillende deelaspecten van talent management.
Wil u opportuniteiten op vlak van talent management identificeren? Stone Consult heeft de juiste expertise.
Contacteer Jean Steensels voor een vrijblijvend gesprek.