jean.steensels@stoneconsult.be
-
+32 (0) 477 310 591
Stone Consult op LinkedIn
Stone Consult heeft als missie om de expertise en best practices van de meest ambitieuze en best geleide multinationale groepen (dikwijls beursgenoteerd en geadviseerd door top-consultants), beschikbaar te maken voor dynamische, middelgrote ondernemingen.
Stone Consult biedt deze ondernemingen dan ook pragmatisch en effectief advies, nodig om te winnen in dikwijls extreem competitieve business omgevingen.
Dit met betrekking tot de drie krachtigste tools om de waarde van de onderneming te verhogen:
IK WIL
Op een effectieve wijze aan talent ontwikkeling doen
Talloze surveys leggen een overduidelijk oorzakelijk verband tussen een excellente aanpak van talent ontwikkeling en o.a.
  • Hoge retentie van de goede medewerkers die emotioneel verbonden zijn met het bedrijf en hun job; medewerkers die de leiders van morgen moeten worden, maar ook de professionals (bijvoorbeeld de experten in technologie) van morgen
  • Het effectief realiseren van de uitgetekende strategie en
  • Superieure financiële resultaten.
Het is dan ook logisch dat talent ontwikkeling, volgens McKinsey, door 78% van seniormanagement aanzien wordt als een nummer 1 prioriteit.
De basis voor een effectieve talent ontwikkeling is de gap analyse tussen (a) welk talent de onderneming vandaag en in de toekomst nodig heeft om de strategie te kunnen realiseren en (b) welk talent de onderneming in huis heeft; een gap analyse welke aanduidt
  • Of het talent in huis het potentieel heeft om alle kritische functies af te dekken of dat een aantal profielen dienen aangeworven te worden.
  • Welke talent ontwikkeling aan wie zal moeten aangeboden worden om het geïdentificeerde potentieel ook daadwerkelijk te realiseren.
Stone Consult kan u begeleiden in het uitwerken van een talent ontwikkeling aanpak die natuurlijk een bepaalde kost impliceert maar die uw onderneming wel een zeer krachtige tool aanbiedt voor succes. Tom Peters noemt dit, in zijn gepassioneerde stijl, dan ook “The #1 mid- to long-term profit maximization strategy!”
De voornaamste gerealiseerde projecten relevant in deze context:
Verantwoordelijke voor Leadership Development voor
  • Seniormanagement (General Managers en hoger)
  • HiPo’s met potentieel voor General Manager functies en voor Functioneel Manager functies (bijvoorbeeld Sales Manager, Operations Manager, CFO, etc)
Deze talent ontwikkeling aanpak werd van scratch uitgewerkt en werd zéér positief beoordeeld zowel door de medewerkers die ontwikkeld werden als door de Raad van Bestuur van de beursgenoteerde groep (jaaromzet 2 miljard €) zoals toegelicht in de gepubliceerde jaarverslagen.
Wil u ‘the #1 profit maximization strategy’ realiseren? Stone Consult heeft de juiste expertise.
Contacteer Jean Steensels voor een vrijblijvend gesprek.